Image 1 of 1
LOU_Mount Athos-09-10-013.JPG
Moments from mountain Athos (Agio Oros), Chalkidiki, Northern Greece