Image 1 of 1
ARG_01718720.jpg
Thessaloniki Film Festival 2005...Left to right: Francis Ford Coppola, Dean Tavoularis, Aurore Clemen, Eleanor Coppola, Roman Coppola, Sofia Coppola, Festival manager Despoina Mouzaki...Thessaloniki, Macedonia Central, Greece..©Kostas Argyris/IML Image Group